Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování vašich osobních údajů v případě, že:

 • jste naším zákazníkem,
 • jste zaměstnancem nebo členem statutárního orgánu našeho zákazníka,
 • kontaktovali jste nás telefonicky, e-mailem, prostřednictvím chatu nebo webového kontaktního formuláře apod.,
 • předali jste nám vaše osobní údaje jiným způsobem nebo používáte naše webové stránky

V tomto dokumentu se dozvíte:

 1. kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů,
 2. k jakému účelu, na jakém právním základě a jak dlouho jsou vaše osobní údaje zpracovávány,
 3. jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány,
 4. kdo má k vašim osobním údajům přístup (další příjemci),
 5. jaká jsou vaše práva a další důležité informace o zpracování vašich osobních údajů.

Správce vašich údajů/poskytovatel služeb

Správce a poskytovatelem služeb je společnost Studio ALEŠ s.r.o. se sídlem Na Mlíčníku 1299/11, 289 22 Lysá nad Labem. IČ: 03872076 DIČ: CZ03872076. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239044. (dále jen „správce„), za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetových stránek www.polepaut.cz vydává tyto Zásady zpracování osobních údajů.

Správce může být dále označen jako “my” a subjekt údajů může být dále označen jako “vy”.

Jaké údaje zpracováváme

V rámci webových stránek www.polepaut.cz zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci objednání služeb, uskutečnění plnění smlouvy o dílo, registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů.

Přehled kategorií osobních údajů, které můžeme zpracovávat, a za jakým účelem je můžeme zpracovávat.

 • Jméno a příjmení, obchodní firma – vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, vyřizování vašich dotazů a požadavků, zasílání obchodních sdělení, cílení reklamy, plnění právních povinností, ochrana našeho oprávněného zájmu.
 • Telefonní číslo – vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, vyřizování vašich dotazů a požadavků, zasílání obchodních sdělení, cílení reklamy, plnění právních povinností, ochrana našeho oprávněného zájmu.
 • Emailová adresa – vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, vyřizování vašich dotazů a požadavků, zasílání obchodních sdělení, cílení reklamy, plnění právních povinností, ochrana našeho oprávněného zájmu, personalizace webových stránek.
 • Fakturační, doručovací, korespondenční adresa – vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, cílení reklamy, plnění právních povinností, ochrana našeho oprávněného zájmu.
 • IČ, DIČ – vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, plnění právních povinností, ochrana našeho oprávněného zájmu, personalizace webových stránek.
 • IP adresa – vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, plnění právních povinností, ochrana našeho oprávněného zájmu.
 • Soubory cookies – kompletní a podrobné informace najdete na stránce https://polepaut.cz/cookies/
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému, údaj o tom, z jakého zařízení se přihlašujete – pro zajištění správného zobrazení webových stránek, (personalizace webových stránek).
 • Číslo účtu a jiné transakční údaje – vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, plnění právních povinností, ochrana našeho oprávněného zájmu.
 • Údaje o zakoupeném zboží/služby, ceně a datu nákupu – vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, cílení reklamy, plnění právních povinností, ochrana našeho oprávněného zájmu, připomínka objednání zboží/služeb, personalizace webových stránek.

Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob, je vaší povinností zajistit, že je o této skutečnosti třetí osoba odpovídajícím způsobem informována a je seznámena s těmito Zásadami zpracování osobních údajů.

Účel, právní základ a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům a uchováváme je po níže uvedenou dobu.

a) Vedení zákaznického účtu, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace

Pokud jste si u nás založili zákaznický účet a/nebo u nás udělali objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem plnění vzájemných povinností ze smlouvy. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání smlouvy nebo do vyřízení všech vašich pokynů, a dále po dobu 3 let od skončení smluvního vztahu.

b) Vyřizování vašich dotazů a požadavků

Pokud jste nás kontaktovali přes chat, kontaktní formulář na našich webových stránkách, formulář k recenzím, formulář pro dotaz nebo e-mailem či telefonicky, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vašeho požadavku. Vyhrazujeme si právo vybrané dotazy a odpovědi zveřejnit na webu www.polepaut.cz bez uvedení osobních údajů a v anonymizované podobě. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu vyřízení vašeho požadavku a následně další tři roky.

c) Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, nabídky služeb nebo dotazníků spokojenosti. Pokud si nepřejete od nás dostávat obchodní sdělení, můžete se z odběru newsletteru nebo zaslání dotazníku spokojenosti odhlásit zaškrtnutím příslušného políčka před dokončením objednávky. Odhlášení můžete také provést kliknutím na odkaz v každém jednotlivém newsletteru nebo e-mailu s dotazníkem. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme právě do doby odmítnutí zasílání obchodních sdělení.

Obchodní sdělení vám můžeme zasílat také v případě, že jste se přihlásili k našemu newsletteru. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to tak, že nás kontaktujete anebo se z newsletteru odhlásíte. Odhlášení můžete provést kliknutím na odkaz v každém jednotlivém newsletteru. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme právě do doby odvolání vašeho souhlasu.

d) Cílení reklamy

Pokud jste naším zákazníkem, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem přímého marketingu a profilování. Profilování používáme k analýze toho, co jste u nás koupili/objednali, to slouží k lepšímu zacílení naší reklamy a našich služeb a k tomu, abychom vám mohli nabídnout to, co vás bude opravdu zajímat.

Proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu a profilování máte právo kdykoliv vznést námitku. V případě, že nás kontaktujete na e-mailové adrese grafika@studio-ales.cz a vyjádříte svůj nesouhlas s tímto zpracováním, nebudeme vaše osobní údaje za tímto účelem nadále zpracovávat.

Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme do doby vznesení námitky výše uvedeným způsobem.

e) Plnění právních povinností

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich právních povinností, např. účetních a daňových. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu vyžadovanou právními předpisy.

f) Ochrana našeho oprávněného zájmu

Osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, např. za účelem ochrany našich webových stránek a IT systémů proti kybernetickým útokům a jinému zneužití. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 3 let od doby zahájení zpracování osobních údajů, nestanoví-li právní předpisy jinak, nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba ukládat osobní údaje po delší dobu v souvislosti s konkrétním případem.

g) Personalizace webových stránek

Pro zlepšení našich služeb chceme také personalizovat naše webové stránky tak, abyste zde nalezli to, co se vám bude opravdu hodit. Za tím účelem můžeme sledovat vaše chování na našich stránkách, například co nebo kdy naposledy jste u nás nakoupili, nebo z jakého zařízení jste se k nám přihlásili. Na základě těchto informací vám pak můžeme nabídnout koupi zboží/služeb, které vás opravdu zajímá, nebo třeba připomenout, které zboží/službu jste u nás zakoupili minule. Personalizaci budeme provádět pouze v případě, že nám k tomu dáte svůj souhlas. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu.

právním základem pro zpracování osobních údajů je tedy:

 1. naše vzájemná smlouva nebo váš požadavek v případě, že údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy nebo vyřizování vašich požadavků a dotazů,
 2. naše zákonná povinnost v případě, že údaje zpracováváme za účelem plnění právních povinností daných právními předpisy,
 3. váš souhlas v případě, že údaje zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení a vy nejste našim zákazníkem, ale přihlásili jste se k newsletteru, a dále za účelem připomínky objednávky zboží/služby a za účelem personalizace webových stránek,
 4. náš oprávněný zájem ve všech dalších případech.

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně.

Shromažďujeme některé osobní informace, které jsou specifikovány výše, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek https://polepaut.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním těchto Zásad zpracování osobních údajů.

Neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí námi nabízených služeb nebo produktu, o kterou byl aktivně projevený zájem ze strany zákazníka.
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak chráníme vaše údaje?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterému jste udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašování, odesílání v rámci formuláře, nákupu apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti Wedos Internet a.s..

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete správce kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy grafika@studio-ales.cz.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění.

Právo na výmaz

Pokud požádáte o výmaz vašich osobních údajů, vaše osobní údaje vymažeme, jestliže: již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, byl vámi odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, osobní údaje byly zpracovávány na základě souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, zpracování je protiprávní, nebo odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv třetí osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste nám poskytli a jejichž zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě, a které zpracováváme automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebudeme vám však moci vyhovět.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích osob. V případě, že následně neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vaším zájmem nebo právy a svobodami nebo že zpracování potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, zpracování na základě námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Poslední aktualizace 01.01.2022